Normy ISO

Normy ISO to międzynarodowe standardy opracowywane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization - ISO). Ich celem jest ustanowienie jednolitych zasad i wytycznych w różnych dziedzinach, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność w różnych sektorach przemysłu, usług i administracji. Normy ISO są najczęściej wykorzystywane w takich branżach jak przemysł motoryzacyjny (np. ISO 9001), przemysł spożywczy (np. ISO 22000), przemysł lotniczy (np. AS9100), a także w sektorze usługowym, na przykład w bankowości (np. ISO 27001) czy opiece zdrowotnej (np. ISO 13485). Oznacza to, że normy ISO są szeroko stosowane w różnych branżach i działach gospodarki, aby zapewnić spójność, jakość i bezpieczeństwo w działalności tych firm. Systemy ERP posiadają ścisłą integrację z normami ISO, aby jak najlepiej wspierać organizacje w spełnianiu ich wymagań i określonych standardów. 

More event details
Wspomagany przez AI

Skorzystaj z naszego najnowszego przewodnika po systemie Microsoft Dynamics 365.

Zadaj mu pytanie i zdobądź informacje

Chcesz wiedzieć więcej?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z