Elastyczność

Elastyczność to zdolność systemu do dostosowywania się do zmieniających się wymagań i warunków. W kontekście Dynamics 365, elastyczność może oznaczać zdolność systemu do skalowania w górę lub w dół w zależności od potrzeb firmy, a także zdolność do dostosowywania funkcji systemu do specyficznych potrzeb biznesowych. 

More event details
Powered by AI

Your (genius) guide to the Microsoft Dynamics 365 system.

Ask, discover!

Want to know more?

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-O

P-R

S-T

U-W

X-Z