Analiza danych

Analiza danych w systemach ERP i CRM to proces inspekcji, czyszczenia, przekształcania i modelowania danych w celu odkrycia przydatnych informacji, informowania o decyzjach i wspierania podejmowania decyzji. Dynamics 365 zawiera rozbudowane narzędzia do analizy danych, które pomagają organizacjom zrozumieć ich obecne działania, przewidywać przyszłe trendy, zrozumieć potrzeby klientów i poprawić ogólną efektywność.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z