Analiza trendów

Analiza trendów to proces analizowania zmian w danych w czasie, w celu zidentyfikowania wzorców i przewidywania przyszłych zdarzeń. Dynamics 365 zawiera narzędzia do analizy trendów, które mogą pomóc organizacjom w przewidywaniu zmian na rynku i dostosowywaniu się do nich.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z