Automatyzacja siły roboczej

Automatyzacja siły roboczej jest to zastosowanie technologii w celu automatyzacji zadań i procesów, które byłyby wykonane przez pracowników. W Dynamics 365 można zautomatyzować wiele zadań siły roboczej, takich jak przydzielanie zasobów, planowanie i raportowanie.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z