Cloud computing

Cloud computing to model dostarczania usług IT, w którym zasoby są dostarczane przez Internet za pomocą technologii skalowalnych i elastycznych. Microsoft Dynamics 365, jako SaaS, wykorzystuje cloud computing, umożliwiając firmom dostęp do swojego oprogramowania ERP i CRM z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z