Dekompozycja

Dekompozycja to proces rozbijania skomplikowanych problemów lub projektów na mniejsze, bardziej zarządzalne części. W kontekście wdrażania Dynamics 365, dekompozycja może być wykorzystywana do planowania i zarządzania różnymi aspektami projektu, takimi jak konfiguracja systemu, migracja danych, integracja z innymi systemami i szkolenia użytkowników.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z