Elastyczność

Elastyczność to zdolność systemu do dostosowywania się do zmieniających się wymagań i warunków. W kontekście Dynamics 365, elastyczność może oznaczać zdolność systemu do skalowania w górę lub w dół w zależności od potrzeb firmy, a także zdolność do dostosowywania funkcji systemu do specyficznych potrzeb biznesowych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z