ETL (Extract, Transform, Load)

ETL (Extract, Transform, Load) to proces wyciągania danych z różnych źródeł, ich przekształcania do odpowiedniego formatu, a następnie ładowania do bazy danych lub Data Warehouse. W systemach ERP i CRM, takich jak Microsoft Dynamics 365, ETL jest kluczowym elementem integracji danych i analizy biznesowej.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z