Integracja

W kontekście systemów ERP i CRM, integracja odnosi się do procesu łączenia różnych systemów i aplikacji w celu umożliwienia im współpracy i wymiany danych. Systemy takie jak Microsoft Dynamics 365 mogą być zintegrowane z różnymi innymi systemami, takimi jak systemy e-mail, narzędzia do zarządzania projektami, systemy do zarządzania treścią, systemy finansowe i wiele innych, co zapewnia bardziej zintegrowany i efektywny przepływ danych w całej organizacji.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z