Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w systemach ERP i CRM odnosi się do procesu śledzenia i zarządzania fizycznymi zasobami firmy, takimi jak surowce, części, produkty gotowe, sprzęt i inne. Microsoft Dynamics 365 oferuje funkcje zarządzania zapasami, które umożliwiają firmom monitorowanie poziomów zapasów, przewidywanie potrzeb na przyszłość, optymalizację procesów zakupów i utrzymanie właściwego bilansu między dostępnością a kosztami przechowywania.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z