Logistyka

Logistyka odnosi się do procesów związanych z planowaniem, wdrażaniem i kontrolą efektywnego przepływu i magazynowania towarów, usług i powiązanych informacji od punktu początkowego do punktu końcowego. W systemach ERP, takich jak Microsoft Dynamics 365, funkcje logistyczne mogą obejmować zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie magazynem, zarządzanie transportem i inne.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z