Mobilność i dostępność

Dynamics 365 oferuje aplikacje mobilne, które pozwalają użytkownikom na dostęp do systemu z dowolnego miejsca za pomocą urządzeń mobilnych. To zwiększa elastyczność i pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z