Monitorowanie KPI

Dynamics 365 pozwala na monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które są istotne dla oceny wyników firmy. Użytkownicy mogą definiować własne KPI, tworzyć interaktywne dashboardy i otrzymywać powiadomienia w przypadku jakichkolwiek znaczących zmian.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z