Obsługa wielu walut

Dynamics 365 obsługuje transakcje w wielu walutach, co pozwala organizacjom globalnym na prowadzenie działalności w różnych krajach bez konieczności korzystania z wielu systemów.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z