Ochrona prywatności danych

Dynamics 365 zawiera funkcje związane z ochroną prywatności danych, pomagając organizacjom w spełnianiu wymogów regulacyjnych, takich jak RODO, w zakresie ochrony danych osobowych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z