Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to model biznesowy, w którym dostawcy aplikacji internetowych hostują i utrzymują serwery, bazę kodową aplikacji i bazy danych, które konieczne są do działania aplikacji. Dynamics 365 jest oferowany jako usługa SaaS.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z