Personalizacja i dostosowywanie

Dynamics 365 umożliwia użytkownikom dostosowywanie interfejsu i funkcjonalności systemu do ich indywidualnych potrzeb. Można także tworzyć niestandardowe aplikacje i rozwiązania, aby jeszcze bardziej dostosować system do specyficznych wymagań firmy.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z