Personalizacja oferty

Dzięki analizie danych klientów, Dynamics 365 pozwala na dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów. To obejmuje personalizację komunikacji, ofert promocyjnych i rekomendacji produktów, co może prowadzić do zwiększenia lojalności klientów i dochodów.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z