Profil klienta

Dynamics 365 gromadzi i integruje dane z różnych źródeł, aby utworzyć pełny profil klienta, który zawiera informacje takie jak historia zakupów, preferencje, interakcje i dane demograficzne. Profil ten może być używany do personalizacji oferty i komunikacji.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z