Prognozowanie oparte na danych

Dynamics 365 pozwala na prognozowanie oparte na danych, co pozwala przedsiębiorstwom lepiej przewidywać trendy rynkowe i potrzeby klientów, dzięki czemu mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z