Prognozowanie popytu

Dynamics 365 pozwala na analizę danych historycznych i identyfikację trendów, co umożliwia prognozowanie popytu na produkty lub usługi. Odpowiednie prognozy pozwalają na lepsze planowanie produkcji, zarządzanie zapasami i optymalizację strategii sprzedaży.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z