Prywatność danych

Prywatność danych odnosi się do praw jednostki do kontrolowania, kto, jak i kiedy może uzyskać dostęp do jej danych osobowych. W przypadku Dynamics 365, Microsoft ma na uwadze ochronę prywatności danych, oferując mechanizmy zarządzania i ochrony danych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z