Przewidywanie i modelowanie danych

Za pomocą zaawansowanych narzędzi analizy danych, Dynamics 365 pozwala na tworzenie prognoz i modeli opartych na historycznych danych i trendach. To pozwala na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji opartych na danych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z