Rola użytkownika

Rola użytkownika to zestaw uprawnień przypisanych do określonego użytkownika w systemie Dynamics 365. Role użytkowników mogą być dostosowane do specyficznych wymagań firmy, zapewniając, że każdy użytkownik ma dostęp tylko do tych części systemu, które są mu potrzebne.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z