Role i uprawnienia

Dynamics 365 umożliwia konfigurowanie ról i uprawnień użytkowników w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępu do danych i funkcji systemu w zależności od ich roli w organizacji.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z