SaaS (Software as a Service)

SaaS (Software as a Service) to model dostarczania oprogramowania, w którym dostawca hostuje aplikacje i udostępnia je użytkownikom przez Internet na zasadzie subskrypcji. Microsoft Dynamics 365 jest przykładem oprogramowania SaaS. Korzyści z modelu SaaS obejmują niższe koszty początkowe, skalowalność, dostępność z dowolnego miejsca, automatyczne aktualizacje i łatwość integracji z innymi usługami w chmurze.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z