Scalanie danych

Dynamics 365 umożliwia integrację i scalanie danych z różnych źródeł i systemów, co pozwala na tworzenie jednolitego widoku informacji, który jest niezbędny dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z