Self-service portals

Dynamics 365 pozwala na utworzenie portali self-service, gdzie klienci i pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do informacji, zarządzać swoimi danymi i wykonywać określone czynności bez konieczności kontaktu z działem obsługi. Jest to korzystne dla zwiększenia satysfakcji klientów i efektywności operacyjnej.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z