Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) to formalna umowa między dostawcą usługi a klientem, która określa poziom usługi, jakiego można oczekiwać. W kontekście systemów ERP i CRM, takich jak Microsoft Dynamics 365, SLA może obejmować aspekty takie jak dostępność systemu, czas odpowiedzi na zgłoszenia, poziom wsparcia technicznego itp.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z