Sieć prywatna wirtualna (VPN)

Sieć prywatna wirtualna (VPN) to technologia, która tworzy bezpieczne połączenie internetowe, często przez publiczną sieć, taką jak internet. W kontekście Dynamics 365, VPN może być używane do bezpiecznego dostępu do systemu, szczególnie dla zdalnych pracowników.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z