Skalowalność

Skalowalność to zdolność systemu do radzenia sobie ze wzrostem liczby użytkowników, wzrostem ilości danych lub zwiększonym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe. Dynamics 365 jest skalowalnym systemem, który może być dostosowany do potrzeb firm o różnej wielkości i z różnych sektorów.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z