Śledzenie czasu

Śledzenie czasu to praktyka rejestrowania czasu poświęconego na określone zadania lub projekty. W Dynamics 365 można używać funkcji śledzenia czasu do monitorowania wydajności pracowników i zarządzania zasobami.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z