Supply Chain Management (SCM)

SCM to zarządzanie przepływem towarów, usług i informacji od dostawców do klientów. W systemach ERP, takich jak Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, SCM obejmuje funkcje takie jak zarządzanie zapasami, planowanie produkcji, logistyka, zakupy, prognozowanie popytu, a także współpraca z dostawcami i klientami.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z