Synchronizacja danych

Synchronizacja danych to proces zapewnienia, że dane są spójne i aktualne we wszystkich systemach i bazach danych. W systemach ERP i CRM, takich jak Microsoft Dynamics 365, synchronizacja danych jest kluczowa dla zapewnienia dokładności danych, poprawy wydajności systemu i zapobiegania błędom.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z