Uproszczone zarządzanie licencjami

Dynamics 365 ułatwia zarządzanie licencjami użytkowników poprzez centralne panele administracyjne, co pozwala na efektywną alokację i monitorowanie licencji w organizacji.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z