Usługi w chmurze

Dynamics 365 jest oparty na chmurze, co oznacza, że korzysta z zasobów i usług dostępnych w internecie. Dzięki temu, organizacje mogą korzystać z najnowszych technologii bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z