Wskaźnik Wydajności (Yield)

Wskaźnik Wydajności (Yield) to miara efektywności, skuteczności i jakości procesu produkcyjnego oraz operacyjnego w kontekście przemysłowym lub biznesowym. Jest to wskaźnik, który mierzy procentową ilość produktów bądź usług, które zostały wytworzone lub dostarczone zgodnie z ustalonymi standardami czy specyfikacjami w stosunku do całkowitej ilości produktów lub usług wytworzonych i dostarczonych w danym procesie. Wyższy wskaźnik Yield wskazuje na lepszą jakość i efektywność procesu, podczas gdy niższy wskaźnik może sygnalizować problemy jakościowe i efektywnościowe, które wymagają uwagi i poprawy.

Wskaźnik Wydajności jest często stosowany jako wsparcie systemu ERP w branżach produkcyjnych, takich jak przemysł elektroniczny, farmaceutyczny, czy spożywczy, gdzie jakość produktów ma kluczowe znaczenie. Pomaga organizacjom monitorować i doskonalić jakość produkcji oraz identyfikować obszary wymagające poprawy, aby zmaksymalizować efektywność i zadowolenie klientów.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z