Wsparcie dla różnych walut

Dynamics 365 obsługuje wiele walut, co jest niezbędne dla globalnych organizacji prowadzących działalność w różnych krajach i regionach.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z