Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Dynamics 365 może pomóc firmom w realizacji ich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, poprzez monitorowanie i analizę wpływu ich działalności na środowisko, oraz identyfikację sposobów na redukcję emisji i zrównoważone zarządzanie zasobami.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z