Zaawansowana analiza danych (Advanced Analytics)

Zaawansowana analiza danych (Advanced Analytics) to zestaw technik i narzędzi wykorzystywanych do analizy danych w celu uzyskania głębszych wniosków, przewidywań i rekomendacji. W systemach ERP i CRM, takich jak Microsoft Dynamics 365, zaawansowana analiza danych może obejmować techniki takie jak analiza predykcyjna, analiza preskryptywna, uczenie maszynowe i inne, które pomagają firmom podejmować informowane decyzje biznesowe.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z