Zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM):

Dynamics 365 umożliwia zarządzanie cyklem życia aplikacji, od fazy projektowania, przez rozwój, testowanie, wdrożenie, aż po fazy utrzymania i wycofania aplikacji. Pozwala to na efektywne zarządzanie zasobami i osiąganie celów biznesowych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z