Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem to praktyka planowania i kontrolowania czasu spędzanego na różnych działaniach. W Dynamics 365, narzędzia zarządzania czasem mogą obejmować śledzenie czasu pracy, planowanie i przypisywanie zadań, a także analizowanie wydajności czasu.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z