Zarządzanie czasem pracy

Dynamics 365 pozwala na efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników, w tym planowanie harmonogramów, śledzenie czasu pracy i analizowanie wydajności. Pozwala to na optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich i może przyczynić się do zwiększenia produktywności i satysfakcji pracowników.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z