Zarządzanie danymi

Dynamics 365 zawiera narzędzia do zarządzania danymi, w tym ich gromadzenia, przechowywania, analizy i zabezpieczania. Pomaga to firmom utrzymać jakość danych, zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystać je w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z