Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie dokumentami to praktyka zarządzania dokumentami i innymi zawartościami w organizacji. W Dynamics 365, funkcje zarządzania dokumentami mogą obejmować przechowywanie, udostępnianie, wyszukiwanie i archiwizowanie dokumentów.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z