Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością to praktyka zapewniania, że produkty lub usługi firmy spełniają określone standardy jakości. W Dynamics 365, zarządzanie jakością może obejmować zarządzanie kontrolą jakości, planowanie jakości, analizę jakości i wiele innych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z