Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie kontaktami to procesy związane z gromadzeniem, przechowywaniem, zarządzaniem i analizą informacji o kontaktach, takich jak klienci, partnerzy, dostawcy i inne zainteresowane strony. W systemach CRM, takich jak Microsoft Dynamics 365, funkcje zarządzania kontaktami mogą obejmować śledzenie interakcji z kontaktami, zarządzanie szansami sprzedaży, segmentację kontaktów, tworzenie kampanii marketingowych skierowanych do określonych grup kontaktów i wiele innych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z