Zarządzanie kontaktami i relacjami

Dynamics 365 umożliwia zarządzanie kontaktami i relacjami z klientami, partnerami i innymi interesariuszami. Ułatwia zbieranie i organizację informacji o kontaktach, a także śledzenie historii interakcji.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z