Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM)

SRM to podejście do zarządzania relacjami z dostawcami, które pomaga firmom maksymalizować wartość z tych relacji. W systemach ERP, takich jak Microsoft Dynamics 365, funkcje SRM mogą obejmować selekcję dostawców, negocjacje umów, zarządzanie zamówieniami zakupu, monitorowanie wydajności dostawców i zarządzanie ryzykiem dostawców.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z